3 Mart 2007 Cumartesi

ÖZGEÇMİŞ - CV

Biyografi için tıklayınız.  


1969 Avustralya doğumlu İnsel İnal, 1993 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü'nde lisans eğitimini aldı. 1996'da "Fluxus Sanat Akımı" yüksek lisans teziyle, 2002'de "Çağdaş Türkiye Sanatı’nda Üretim Tüketim İlişkileri Ve Bu İlişkilerde Aksamalar" sanatta yeterlik teziyle,  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden mezun oldu.

      Bir dönem 'Performans Günleri' ile interdisipliner organizasyonlar ve paneller düzenleyen İnal, "DAGS Disiplinlerarası Genç Sanatçılar Derneği"nin başkanlığını yaptı.

     Yurtdışı ve yurtiçi birçok karma ve kişisel sergiye katılan İnal'ın ayrıca birçok mimari uygulamalar dışında, İstanbul Resim Heykel Müzesi, Eczacıbaşı Koleksiyonu ile çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.


Seramik malzemesinin olanakları, gösterge ve bağlamları ile birlikte güncel sanatta yeni ifade arayışlarının peşinde araştırmalar yapan sanatçı, malzeme ve disiplin arasındaki (olması gerekmeyen) ilişkileri sorgulamaktadır. Eleştirel bakışla diyalog kurarak müdahil olan, kendi mualif yapısıyla  varolan, yaşamın içinden yaşama tekrar bakan veya yaşamı gösteren sorgulayan, merkezin dışında kalarak, disiplinlerarası kurgular ile güncel ve yerel odaklı projeler oluşturan İnal, seramik dışında fotoğraf, video, pentür gibi mecralarla da düzenlemeler oluşturmakta, katılımcı ve paylaşımcı bütüncül kurgularla tuttuğu kayıtları sergilemekte, kamusal alanlarda çeşitli projeler uygulamaktadır. Uluslararası bir çok sergide yer alan İnal; Sinop, Çanakkale ve Mardin Bienallerine davetli sanatçı olarak katılmıştır.


Ayrıca İnal, yaşadığımız coğrafyanın sosyolojik, mimari, siyasi ve kültürel yapısıyla beslenmesi gereken sanat için, bağımsız sanat eğitim modelleriyle ilgili araştırmalar yapmakta, bugünün teknolojisi, algısı ve hızıyla kendini var olan yapı için üniversitelerdeki eğitimin güncellenmesi ve iyileştirilmesi konuları ile çeşitli çağdaş sanat konuları ve çeşitli projeler dahilinde konferanslar vermekte, atelye çalışmalarına katılmaktadır.


Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı olan İnal, bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde çeşitli yüksek lisans ve doktora düzeyinde kuramsal dersler de vermiştir.


İngilizce bilen İnsel İnal iki çocuk babasıdır.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme