19 Kasım 2015 Perşembe

STUDENT VIDEO ART FESTIVAL

KONSTANTIN PRESLAVKY UNIVERSITY OF SHUMEN
FACULTY OF  EDUCATION
 

 
 
 
INVITATION
 
 
 
 STUDENT VIDEO ART FESTIVAL
 
16 - 18 October 2015
SHUMEN, BULGARIA
 
 
 
Dear prof. Dr. Insel Inal,
 
We are pleased to invite you to participate in Student Video Art festival, Shumen 2015, which will be held from 16 to 18 October in the Shumen University. We'll be glad you and your students to participate in the festival. Your participation will contribute to the promotion and consolidation of long-standing cooperation between the two universities.
 
Shumen University will provide accommodation for you and the students.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dean of the Faculty of Education:
Prof. Dr. Hab. Margarita Boneva
 
Organizer and Curator
 of the Student
                                                                     Video Art Festival:
Prof. Valery Chakalov
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Marx 2.0" Sergiamber’15 Sanat ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleşecek MARX 2.0 sergisi, 6-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Adahan İstanbul'da.

"ÇALIŞIYORUM ÖYLEYSE VARIM-LABORO ERGO SUM" temalı amber'15 ise, sanatla yeni teknolojilerin kesişiminde sergilere, atölye çalışmalarına, film gösterimlerine ve panellere yer veriyor.

MARX 2.0, an exhibition organized as part of the amber'15 Art and Technology Festival, will be on view through November 6-15, 2015 at Adahan Istanbul. With the "I WORK THEREFORE I AM - LABORO ERGO SUM" theme, amber'15 will include exhibitions, research workshops, film screenings and panels at the junction of art and new technologies.

Sanatçılar/Artists:

 Çağrı Saray
Dilan Bozyel
İnsel İnal
Mehmet Öğüt
Serkan Taycan
Yeni Anıt

Küratör / Curator: Fırat Arapoğlu
Koordinatör - Küratör / Coordinator - Curator: Bahar Ahu Sağın

MARX 2.0
DİJİTAL ÇAĞDA EMEK SÖMÜRÜSÜ


Uzunca bir süredir maddi üretimin toplumsal yaşamın temelinde olduğu düşüncesi aşındırılarak, yerine bilgi üretiminin önemi vurgulanmaktadır. Bilgi üretimini ellerinde bulunduranların ise bu sistemi yönlendireceği tezi sıklıkla dile getirilmektedir. Fakat bu bir örtüdür; prekarya üzerine yapilan çalışmalarda gördüğümüz gibi, sömürü sistemlerini örten, gizleyen bir örtü.

Çağımızda, akıllı telefonlar, tabletler ve phabletlerle interneti aktif bir biçimde kullanma pratiğiyse, bilgi tüketimi ve dijital tüketimin başka bir yönünü oluşturmaktadır. Bugüne kadar sadece piyasa odaklı tüketim yönelimlerine dair çalışmaların gösterdiği yapının dışında, bu alana karşı eleştirel ve politik bir tutum almak ise poetika’ya da düşüyor gibi görünüyor. Zira sanatta prekarya tartışmasını da uzunca bir zamandır yaşamakta ve tartışmaktayız. Böylece eleştirel, politik ve sanatsal bir duruş, bu bakış açısında inşa edilebilir.

Elimizde bulunan tabletlerin, telefonların ve makinelerin üretiminde, madenlerin, donanım imalatının, yazılımlar ve hizmetler gibi alanların görmezden gelinmesi de bu sürecin en basit örneğidir.“Innovasyon” dediğimiz sürece başlangıç eden ise tüm bu emek biçimleridir. Bu arka planın görmezden gelinmesi de dikkat çekici değil mi?

Böylece “dijital emek” terimini, dijital medyanın var olması, üretilmesi, yayılması ve kullanılması için gereken, karşılığı ödenen ve ödenmeyen tüm emek biçimlerini içerecek şekilde genişletmeyi öneriyoruz. Sınıflar aşınıyor tezine, sınıfların hiç olmadığı kadar belirgin olduğunu göstererek ve bu acidan bakılmasını önererek.

MARX 2.0
EXPLOITATION OF LABOR IN THE DIGITAL AGE


For quite some time, the idea that material production is 'the basis of social life' is being eroded and the essence of information production is emphasized. It is very frequently stated that those in possession of such information generation would be guiding the aforesaid system. However, this is a cover; as we have seen in precariat studies, a cover that is concealing and hiding the systems of exploitation.

At present, the practice of using smart phones, tablets and phablets as well as the internet in an active manner constitutes yet another aspect of consuming information and digital consumption. Further to the structure that has been pointed out solely by studies concerning market-oriented consumption tendencies up to the present day, assuming a critical and political attitude towards this domain seems to pertain not only to politics but to poetica as well, because we have been experiencing and discussing for quite some time the argumentation regarding precariat in art. There by, a critical, political and artistic stance could be constructed under this perspective.

The simplest examples of this process consist of neglecting such fields like mining, hardware manufacturing, software and services provision in the production of the tablets, phones and machinery we hold. It is all of the aforementioned patterns of labor that initiate the process we refer to as “innovation”. Is it not worth considering that this background is disregarded and neglected?

We are hereby proposing the extension of the phrase “digital labor” so as to include any and all kinds of labor patterns required for existence, diffusion and utilization of digital media, remunerated for or otherwise. Demonstrating against the thesis of eroding classes, that such classes are more explicit than ever, and suggesting a perspective from this standpoint.

4 Eylül 2014 Perşembe

İktisat Dergisi Makale

İktisat Dergisi 6. sayısını Çağdaş Sanat ve Sermaye konusuna ayırdı. 

Çağdaş Sanatın Değeri Ne Kadardır? başlıklı makale için tıklayınız. 

İktisat Dergisi Yuvarlak Masa Toplantısı


İktisat Dergisi 6. sayısını Çağdaş Sanat ve Sermaye konusuna ayırdı. 
29 Ağustos 2013 tarihinde Hamilikten Sanat Sponsorluğuna, "Sanatta Desteğin Değişen Karakteri" adlı bir yuvarlak masa toplantısı  düzenledi. 
Nora Şeni, Ali Akay ve İnsel İnal"ın katıldığı toplantının moderatörlüğünü Begüm Kösemen ve Fırat Arapoğlu yaptı.


Yazının devamı için tıklayınız

5 Mayıs 2014 Pazartesi

HOMO HOMINI LUPUS YA DA YARINI UNUTMAK
M1886 Sanat Galerisi 

26 Nisan - 29 Mayıs 2014 

Ankara

İçinde bulunduğumuz dünya, korkakların birer lider, otokrat ve diktatör haline dönüşebildiği bir dünya. Korkak bir diktatörse, “nefretle” intikam almakta ve amacı şiddeti genelleştirmek. Çünkü şiddet olgusu genelleştikçe halklar sinmeye başlarlar ve zayıflarlar. Bu zayıflığın aksi kutbunda zayıflayan her bir birey, otoritenin gücüne güç katar. Cesur ve kahraman olan halksa, bu niteliklerini bir temsili kişiye aktarır ve korkak/aptal hale gelir. Demokrasi, aklın önüne geçmeye başlar. Yaşamında kendi varlığı ve amacıyla ilgili hiçbir karar almamış insanlar, sizin için ve size rağmen karar almaya başlarlar. Hayatları boyunca ne yapacakları doktrinlerle ve kutsal kitaplarla söylenmiş insanlar, otorite karşısında ne yapacağını bilemez. Kendi bilinçlenme olasılığını düşünemeyecek kadar silik bir yurttaş haline gelmiştir ya da getirilmiştir.
Tüm bu sorular ışığında sorgulayan “Homo Homini Lupus ya da Yarını Unutmak” sergisi şiddetin/otoritenin meşrulaştırılmasının nasıl işlediğini/yöntemlerini/sonuçlarını görünür kılınmasına ve buna dair farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Fırat Arapoğlu küratörlüğünde Antonio Cosentino, Deniz Aktaş, Eda Gecikmez, Ferhat K. Satıcı, Işıl Eğrikavuk, İnsel İnal, Murat Tosyalı, Olcay Kuş ve Pınar Öğrenci’nin çalışmalarının yer alacağı sergi 26 Nisan – 25 Mayıs tarihleri arasında m1886 Art Projects’de görülebilir.


ANTONIO COSENTINO
DENİZ AKTAŞ
EDA GECİKMEZ
YENİ ANIT
IŞIL EĞRİKAVUK
İNSEL İNAL
MURAT TOSYALI
OLCAY KUŞ
PINAR ÖĞRENCİ


KÜRATÖR: FIRAT ARAPOĞLU"An English Man In Newyork" video 5 dk.

Kentsel dönüşüm politikaları ile ranta açılan Fikirtepe Mahallelerinde çekilen bu film, bir vücut geliştirmecinin yıkıntılar arasında bedenine yaptığı yatırımı içeriyor. Kent ve beden arasında güç, imaj, yatırım konularında parallellikler kuran film, 2014 Nisan ayında çekilmiştir. 
İzlemek isteyene film mail yoluyla gönderilebilir. 
Lisede Konferans

Düvenciler Anadolu Lisesi'nde 
"Güncel Sanat Nedir?" başlıklı konferans
2 Mayıs 2014
28 Mart 2014 Cuma

Başka Bir Sanat Mümkün mü?

Sol Gazetesi'ndeki yazımız ektedir.
Sayfa 1
Sayfa 2

Metnin tamamı ise buradadır .
http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/baska-bir-sanat-mumkun-mu-haberi-90039yazımız

28 Eylül 2013 Cumartesi

7 Uzmana 7 Soruyla Uluslararası İstanbul Bienali

Dosya Danışmanı Beral Madra 

Artam Global Art & Design Dergisi 

Süreli sergiler arasında dünyada yaygın olarak devam eden, sanatsal içeriği kadar şehrin kendisinin de tanınmasında önemli rol oynayan bienaller, şehrin kültürel zeminini, tarih- sel geçmişini ve kozmopolitliğini yansıtması açısından da şüphesiz büyük önem taşır. Bie- naller sadece alanında uzman veya sanatla ilgilenen kişilerin değil, alıcıların ve art dealer’la- rın da en çok takip ettiği etkinliktir. İlki 1987’de Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri adıyla gerçekleşen, Uluslararası İstanbul Bienali’nin 13.’sü 14 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. Bu yıl kavramsal çerçevesi ile pek çok tartışmaya neden olan bienalin 26 yıllık geçmişine bir bakış attık. Türkiye’de alanlarında tanınmış 7 uzmana 13. İstanbul Bienali’nin geçmişi, önemi, modeli ve Türk sanat dünyasına etkisi üzerine 7 soru sorduk. Bu isimler; küratör ve öğretim üyesi Marcus Graf, sanatçı ve öğretim üyesi İnsel İnal, Okan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yönetimi Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr Nusret Polat, bağımsız küratör Fatoş Üstek, yazar Zeynep Yasa Yaman, yazar, araştırmacı ve sanatçı Emre Zeytinoğlu ve bağımsız küratör Derya Yücel. Tıklayınız.

8 Eylül 2013 Pazar
ZEMBEREK SANAT ETKİNLİĞİ NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Açıkalan Sanat Kolektifi (ASK)’nin düzenlediği “Zemberek” başlıklı sergi ve atölyeler dizisi, 8-22 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Sergide; bireyin tanıklıkları üzerinden; iktidar mekanizmasının yarattığı kimlik tanımları, kültürel şiddet ve görsel hafıza gibi kavramlar sorunsallaştırılıyor. Kentin kaotik yapısı için kamusal alanı yeniden tanımlayan Zemberek Sergisi, toplumsal hareketlerin, iktidar yapısının eleştirilemez gücüne karşı ürettiği söylem ve eylemlere yeni bir bakış açısı sunuyor.

Yakın dönem tarihinde tanık olduğumuz siyasal, politik ve kültürel süreçlere bir eleştiri üreten Zemberek Sergisi kapsamında; Arzu Yayıntaş, Beksultan Oğuz, Betül Akzambaklar, Burhan Yılmaz, Cüneyt Çelik, Evrim Kavcar, Hangar Sanat Oluşumu (Atilla İlkyaz, Cebrail Ötgün, Cezmi Orhan), Hazal Aksoy, İnsel İnal, Mahal, Nazım Serhat Fırat, Neriman Polat, Özge Ünlütürk, Seçkin Tercan, Seher Uysal, Selin Kocagöncü, Tuğçe Kızılağıl, Yusuf Ziya Şen’in çalışmaları yer alıyor.

“Zemberek” süresince; İşlevdışı Atölye, Geri dönüşüm Atölyesi, Solucan Kompostu Atölyesi, Pankartların Dili Atölyesi ve Sanatsal Pratikte Etik atölyesi gerçekleşiyor.

Zemberek Sergisi; sanatın birleştirici ve özgürleştirici karakteri ile emekten ve özgürlükten yana yeni bir alan öneriyor.

Tarih: 8-22 Eylül 2013

Açılış: 7 Eylül

Detaylar ve sergi etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi icin tıklayınız.

“Tehdit” 2013

İnsel İnal 

inselinal.blogspot.com

Sanatçı bu çalışmasını “tehdit” meselesi üzerine kurmuştur. Durumun her zaman, bıkmadan, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan sanatçı, tehdit edenlerin yapılarını çözümleyerek ancak kuşatmanın kırılabileceğini bize hatırlatmaktadır.

(Tehdit, hürriyete karşı işlenen bir suç olup; Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde "bir başkasına, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirece-ğinden bahsetmek" olarak tanımlanmaktadır.[1] Bir kişiyi malvarlığı bakımından zarara uğratacağından veya kötülük yapacağından bahsetmek de yine tehdit suçu kapsamındadır. Suçun; silahla, failin kimliğini gizleyerek, birden fazla kişiyle veya suç örgütü desteğiyle gerçekleştirilmesi halinde suç nitelik kazandığından, verilecek ceza artar.

Tehdit amacıyla suç işlenmesi halinde, işlenen suç veya suçlar için ayrıca ceza verilir.)
17 Nisan 2013 Çarşamba

Güncel Sanat ve Sanat Eğitim Kurumları Arasındaki İlişki Nasıl İyileştirilir?

Güzel sanatlar fakülteleri ve güncellenmesi gereken sanat eğitimi sorununu tartıştık.  Gazetede basılan bu tartışma sorularım üzerinden şekillendi. 

Sayfa 1 
Sayfa 2 

6 Nisan 2013 Cumartesi

"Gösteriye Dönüşen Sanat" makale

Sol Gazetesi'nde Situasyonist Eylemcilerin bugünün kamusal bakışı ve tarifleri üzerinden yeniden anılması ve tartışmaya açılması için yazılan makale ektedir.

Ek

20 Mart 2013 Çarşamba

Kore Sergisi


Türkiye'li Sanatçıları Kore Seul'de

Sergi kapsamında iki üniversite, bilimin yanında sanat ve kültür yaşamına verdikleri desteklerle insanlık tarihi kadar eski olan seramik sanatı ve seramiğin sıcaklığı ile "Turkey-Korea Invitational Ceramic Symposium and Exhibition” başlığı altında ortak bir sempozyum düzenlemişlerdir. Hanyang Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı sempozyumda Türkiye’den üniversitelerde eğitim veren seramik sanatçıları ile Koreli seramik sanatçılarını bir araya gelerek birbirlerini tanıma fırsatı sağlarken aynı zamanda teknik ve sanatsal bilgi paylaşımının yanı sıra kültürel alışveriş ve dostlukların geliştirilmesi için önemli adımlar atılacaktır. Bu etkinlik ile iki toplum karşılıklı sanatlarını, beğenilerini sanat kültürlerini tanıma fırsatını bulacaklardır. Açılan bu sanat kapısı ile iki ülke arasında eğitim, bilim ve dostluk alanında da önemli gelişmelere yol açılmakta ve sanatla evrensel değerlere ulaşmayı hedefleyen Kore ve Türkiye, kültürler arası etkileşim ile seramik sanatının gelişmesine, yaygınlaşmasına yardımcı olmaktadırlar

14 mart-13 nisan 2013 tarihleri arasında Kore Hanyang Üniversitesi- Üniversiteli Türk Seramik Sanatçılarıyla birlikte uluslararası seramik sergisi ve sempozyumu ile seramik sanatını Seul’de buluşturan Türkiye’den 32 seramik sanatçısı Kore’den ise 80 olmak üzere toplam 111 kişinin katılacaktır. 

Turkish Artists 

Ayse Balyemez, Aysegul Turedi Ozen,Burcu Ozturk Karabey, Candan Gungor, Candan Dizdar Terwiel, Cemalettin Sevim,Duygu Kahraman, Elif Aydogdu Agatekin, Emel Solenay, Emre Feyzoglu, Enver Guner, Ezgi Gokce, Ezgi Hakan, Verdu Martinez, Fusun Covenoglu, Gokce Ozer, Halil Yoleri, Hasan Baskirkan, Ilhan Marasali, Insel Inal, Kaan Canduran,Kamuran Ak, Kemal Tizgol, Leyla Kubat, Melahat Altundag,Mutlu Baskaya, Nezihe Lerzan Ozer, Nurdan Yilmaz Arslan, Oya Asan Yuksel, Sevim Cizer, Seyma Bobaroglu, Sıdıka Sibel Sevim, Zehra Cobanli

Korean Artists

Kang, Min Soo, Kho, Sung Jong, Ko, Yong Seok, Ko, Woon Yi, Kwack, Tae Young, Kwon, Soon Hyoung, Kim, Kyo Sik, Kim, Dae Yong, Kim, Dong Wook, Kim, Myung Ran, Kim, Mi Ok, Kim, Byung Ouk, Kim, Sang In, Kim, Sang Ho Kim, Sun, Kim, See Man, Kim, Youn Hwa, Kim, Yun Soo
Kim, Jung Nam, Kim, Joon Young, Kim, Ji Soo, Kim, Ha Yoon, Kim, Hye Rim, Nah, You Seok, Ro, Duk Ju, Min, Gi Hi Park, Mi Hae, Park, Soo Yong, Park, U Na, Park, Jong Hoon Bae, Do In, Shin, Kwang Suk, Shin, Kwang Sub, Shin, Se Young, Shin, Eun Ja, Shin, Ji Yeon, An, Byoung Gug
Eum, Sung Do, Oh, Chang Yoon, Won, II An, You, Heh Ja Yoon, Sun Wook, Yoon, Sol, Yoon, Ji Yong, Lee, Kyung Hee Lee, Kwang Sook, Lee, Nak Young, Lee, Dong Ha, Lee, Boo Yun, Lee, Seok Jin, Lee, Soo Bok, Lee, Ok Hwan, Lee, Wang Yong, Lee, Eun Jung, Lee, Jea Sung, Lee, Jung Suk Lee, Zee Soo, Lee, Chun Bok, Lee, Tae Heung, Lee, Heon Gook, Lee, Hye Seon, Lee, Ho Chul, Lee, Hee Won, Lim, Moo Keun, Jang, Ki Deuk, Jang, Yeong Pil, Chang, Yoo Kyung, Chang, You Mi, Jeon, Young Cheol, Jung, Koo-Im Chung, Dong Gyun, Chung, Chin Won, Jung, Hyun Hee Chung, Hae Won, Cho, Kwang Hun, Cho, Sung Nam Cho, II Mook, Cho, Hye Young, Cha, Jeong II, Cheon, Bok-hee, Choi, Dea Yeol, Choi, Eun Jin, Choi, Jae II, Choi, Jung Ae, Ha, Sung Mi, Han, Gil Hong, Han, Seok Ho, Han, Yong Beom, Huh, Min Ja, Hyun, Kyung Hee, Hyun, Joung Sook Hwang, Mi Ja, Hwang, Seung Wook

CANAN BEYKAL İLE RÖPORTAJ
Bugün Sol Gazetesi'nde Canan Beykal ile Salt Galata'daki "Duvar Resminden Korkuyorlar" sergisi üzerine yaptığımız söyleşiyi okuyabilirsiniz.

Gazeteyi okumak için tıklayınız.

13 Mart 2013 Çarşamba

Bienal Nedir?

Sol Gazetesi'nde dün yayınlanan dosyada Niyazi Selçuk ve Beral Madra konuğumdu. Bienal ile ilgili sohbet ettik. Kurumların içinden ve dışından gelen iki kişinin bienal hakkındaki eleştirilerini asağıdaki pdflere tıklayarak okuyabilirsiniz.
Sayfa 1
Sayfa 2

8 Şubat 2013 Cuma

GAZETE YAZI DUYURUSUDOSYA: 
SANAT SİYASET İLİŞKİSİ, YENİ TİP KAMUSAL SANAT VE KAMUSALLIK TARTIŞMALARI12 Şubat Salı yayınlanmak üzre Sol Gazetesi'ne Yeni Tip Kamusal Sanat başlığı altında büyükçe bir dosya hazırladım. 

Kamusal Sanat Atölyesi'nden Yasemin Ülgen, Ender Özer ve Seher Uysal'ın katıldığı bir tartışma ile kamusal sanat alanında oluşan yeni tarifleri konuştuk. Yapılan uygulamalar ile sanatın siyaset ilişkisini, kamusallaşma ile etkileşim arasındaki farkları tartıştık. 

Ayrıca Kamusal Alan Sanat Laboratuarı'ndan Ezgi Bakçay dosyaya bir yazısı ile katıldı. 

Gazete sayfalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

sayfa 1

sayfa 2

sayfa 3

5 Şubat 2013 Salı

PANEL9 Şubat 2013 Cumartesi

"Katılımcı Sanatın Dönüştürücü Etkisi" başlığında yapılacak olan konuşmalarda Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan katılımcı sanat örnekleri üzerinden sunumlar yapılacaktır. Katılımcı sanat etkinlikleri açısından; sürecin gelişimi, zorlukları, etkisi ve geri dönüşleri tartışılacak ve gelecekte hayata geçecek olan diğer projeler için deneyim paylaşımı sağlanacaktır. 

Konuşmacılar;
Derya Nuket Özer: Sulukule Sanat Atölyesi Süreci
Ezgi Bakçay: Estetik-Politik Eylem
Yasemin Ülgen:Kamusal Sanatta İzleyici Sanat Yapıtı İlişkisinin Dönüşümü
Ender Özer: Yeni Tip Kamusal Sanatın Olanakları
Moderatör: İnsel İnal

30 Aralık 2012 Pazar

AICA TÜRKİYE KONUŞMA DİZİSİ 1980′DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE GÖRSEL SANATLAR: TANIKLIKLAR VE PAYLAŞIMLAR

AICA TÜRKİYE KONUŞMA DİZİSİ
1980′DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE GÖRSEL SANATLAR: TANIKLIKLAR VE PAYLAŞIMLAR

Tarihler: 22 / 28-29 Aralık 2012 / 4-5 Ocak 2013

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı İstanbul

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi (AICA Türkiye), Türkiye görsel sanatlar tarihinin son 30 yılıyla, tanıklıklar ve paylaşımlar aracılığıyla ilişkiye geçmek amacıyla, Aralık 2012 – Ocak 2013 ayları içinde 1980′DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE GÖRSEL SANATLAR: TANIKLIKLAR VE PAYLAŞIMLAR başlıklı bir konuşma dizisi düzenliyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek dizi, üç kronolojik başlıktan oluşuyor: 1980’ler (22 Aralık 2012), 1990’lar (28-29 Aralık 2012), ve 2000’ler (4-5 Ocak 2013).

Etkinlik, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda emek veren sanatçı, sanat tarihçi, küratör, yazar, eleştirmen, galerici ve basın mensupları ile yayıncı ve kültür girişimcilerini buluşturacak. Konuşmalar serisi yapısal bağlamda her on yıl için, moderatörler tarafından davet edilecek ‘simge’ ve konusunda yetkin konuşmacılarla, 1-1,5’er saatlik oturumlar halinde, 1980’ler ve 1990’lar için altı, 2000’ler içinse 10 oturum şeklinde tasarlanmaktadır.

1980’ler dönemi üzerine konuşmalar, Sanatta Dönüşümler, Sanatçılar, Atölyeler, Galeriler ve Basın alt başlıklarını içerirken, 1990’ları konu alan konuşmalar ile Sanatçılar, Bienaller, Sanatçı Kolektifleri ve Sergiler, Küratörlük, Yayıncılık ve Eleştiri konuları masaya yatırılacak. Etkinliğin üçüncü ve son bölümü olarak tasarlanan 2000’ler dönemi konuşmalarında tartışılacak başlıklar ise Sanatçılar, Bağımsız Oluşumlar, Çok Merkezli Sanat, Kurumlar, Sanat Piyasası, Yayıncılık, Kültür Politikaları, Eleştiri ve Eleştirmenlik olarak sıralanıyor.


4 Ocaktaki organizasyonda Fırat Arapoğlu moderatörlüğünde düzenlenen Ferhat Satıcı ile katıldığımız paneldeki konuşma metnimi yayınlıyorum. 

"Sanatta Değişken Başarı Kriterleri

1993 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nü bitirdim. Daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik yaptım. 90’dan beri aktif olarak üretmekte, okumakta, yazmakta ve çizmekteyim. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldum. Halen Kocaeli üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışmakta, aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde güncel sanat ve pratikleri ile ilgili dersler ..." Devamı için tıklayınız