1 Haziran 2017 Perşembe

Mükerrem Baki Öyküsü

Dikkatli olmak lazım: Bir Mükerrem Baki öyküsü...Sanat, sermaye ve diğerleri...

Türkiye’de yaklaşık son 20 yıldaki değişimlerden çağdaş sanat da nasibini haliyle aldı. Artık sanat, tarihindeki külliyattan ayrılarak şekillenen, dallanıp budaklanan, içinde bulunduğu toplumda herhangi bir hareketi tetiklemeyi amaçlamayan, sadece satışa odaklı başarı kriterlerinin akıl almaz boyutlarda satışlara endekslendiği bir alan. Sadece sermaye kurumlarının güdümünde iktidarın dilini kuvvetlendirmek üzre şekillenen bu sanat alanı, çoğu sanatçı adayını da hayal kırıklıklarıyla dışına savuruyor.Ranta odaklanmış iktidar, sermaye işbirliğinin, herşeyi kar ve zarar ilişkisiyle değerlendirme zihniyeti, sanatın ontolojisine en büyük darbeyi indirmiş durumda.

4 Nisan 2017 Salı

KATMANLARI AÇMAK

Katmanları Açmak / Unfold

  

Videoist'in Ankara'da bulunan sanat mekanı 
Arte'de gerçekleştireceği sergisi 
Katmanları Açmak / Unfold 
başlığını taşıyor.  
Sergi 4 Nisan-6 mayıs 2017 
tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak.   Sergi videonun arkaplanını temsil eden elektriksiz mecra ile birlikte videonun kavramsal ve dokümana dayalı dilsel yönüne odaklanıyor.

Video Sanatı üreten sanatçıların yapıtlarının gelişiminin bir haritasını çıkarmak için videonun fişe takılmadan önceki süreci ile fişe takıldıktan sonrasını birlikte sergilenecek olan sergi, bu bilginin tanıkları olarak çizimleri, metinleri ve objeleri, kısacası filmin oluşum aşamasındaki her materyali serginin ana malzemesi haline getiriyor.

Videoist bu güne kadar kendinden organize bir sanat kolektifi olarak kuratöryel sistemin içinde çatlaklar yaratan bir tutum sergiledi. Yaptığı etkinliklerde, çağdaş sanat kurumlarının oluşturduğu dizgeleri geriye sarıp sanatçı merkezli olarak yeniden okumayı denedi ve  Video sanatı aracılığı ile video özelinde  çağdaş sanatın arka planı ve katmanlarını ortaya çıkarmaya çalıştı.

Videoist bu sergide Gülsün Karamustafa, Guy Ben-Ner, Benjamin Stumpf- Antje Feger, Khaled Hafez, Hera Büyüktaşçıyan, Nancy Atakan, Yeni Anıt, Hülya Özdemir, TUNCA, Ferhat Özgür, İrem Tok, Yıldız Doyran,   Serdar Yılmaz, İnsel İnal, Kaya Hacaloğlu gibi sanatçıları biraraya getirmenin yanı sıra yazınsal deneyime sahip iki isim olan, Fırat Arapoğlu ve Barış Acar'ı projeye dahil ederek küratöryel sistem öncesi sergi kolektivitesinin de altını çizmektedir.
1 Kasım 2016 Salı

impact videofest


İZMİR, IMPACT VİDEOFEST’E EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye’de üretilen performans videoları arasından bir seçki sunan “Impact- Videofest Projesi” bu yıl ilk defa 1 – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ev sahipliğinde İzmir‘de düzenleniyor.
Direktörlüğünü Emre Gökçen’in, küratörlüğünü ise Ebru Nalan Sülün’ün üstlendiği proje; Türkiye’de 1980’lerden günümüze üretilmekte olan video yapıtlarının içerik, biçim ve estetik kaygılarının günümüze özgü sanat estetiği ve eleştirisi açısından değerlendirilmesi, bu konuda öncülük yapan sanatçıların görünür kılınması, söz konusu video sanatı birikiminin bir arşivinin oluşturulması amaçlarını taşıyor. Festival ayrıca; Türkiye’de video üreten sanatçıların üretimlerinin proje kapsamında sınıflandırılması ile birlikte video sanatı üzerine tartışma yaratmayı da amaçlıyor. Festival, sınıflandırma bakımından her yıl farklı yaklaşımlara odaklanacak bir video festivali serisinin ilki olma özelliğini taşıyor.
Proje; Yeni Anıt, Cengiz Bodur, Handan Dayı, İpek Duben, Nezaket Ekici, Genco Gülan, Erdal İnci, Ferhat Özgür, Hülya Özdemir, Komet, Neriman Polat, Özlem Şimşek ve VİDEOİST inisiyatifinin seçkisi dahilindeki Tunca, Şefik Özcan, Mehmet Ali Boran, İnsel İnal ve Gülçin Aksoy’un videolarından oluşuyor.
Sergide sanat merkezinin altı ayrı galeriye dönüştürülmüş mekânlarında temasal tutarlılıklar ve sanatsal ekollerin yanyanalığı aracılığıyla kurulan estetik temaslar dikkat çekiyor. Nezaket Ekici’nin 8 kanallı video çalışması “Tooth to Tooth” ise Türkiye’de ilk kez festival kapsamında gösterilecek.

19 Kasım 2015 Perşembe

STUDENT VIDEO ART FESTIVAL

KONSTANTIN PRESLAVKY UNIVERSITY OF SHUMEN
FACULTY OF  EDUCATION
 

 
 
 
INVITATION
 
 
 
 STUDENT VIDEO ART FESTIVAL
 
16 - 18 October 2015
SHUMEN, BULGARIA
 
 
 
Dear prof. Dr. Insel Inal,
 
We are pleased to invite you to participate in Student Video Art festival, Shumen 2015, which will be held from 16 to 18 October in the Shumen University. We'll be glad you and your students to participate in the festival. Your participation will contribute to the promotion and consolidation of long-standing cooperation between the two universities.
 
Shumen University will provide accommodation for you and the students.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dean of the Faculty of Education:
Prof. Dr. Hab. Margarita Boneva
 
Organizer and Curator
 of the Student
                                                                     Video Art Festival:
Prof. Valery Chakalov
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Marx 2.0" Sergiamber’15 Sanat ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleşecek MARX 2.0 sergisi, 6-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Adahan İstanbul'da.

"ÇALIŞIYORUM ÖYLEYSE VARIM-LABORO ERGO SUM" temalı amber'15 ise, sanatla yeni teknolojilerin kesişiminde sergilere, atölye çalışmalarına, film gösterimlerine ve panellere yer veriyor.

MARX 2.0, an exhibition organized as part of the amber'15 Art and Technology Festival, will be on view through November 6-15, 2015 at Adahan Istanbul. With the "I WORK THEREFORE I AM - LABORO ERGO SUM" theme, amber'15 will include exhibitions, research workshops, film screenings and panels at the junction of art and new technologies.

Sanatçılar/Artists:

 Çağrı Saray
Dilan Bozyel
İnsel İnal
Mehmet Öğüt
Serkan Taycan
Yeni Anıt

Küratör / Curator: Fırat Arapoğlu
Koordinatör - Küratör / Coordinator - Curator: Bahar Ahu Sağın

MARX 2.0
DİJİTAL ÇAĞDA EMEK SÖMÜRÜSÜ


Uzunca bir süredir maddi üretimin toplumsal yaşamın temelinde olduğu düşüncesi aşındırılarak, yerine bilgi üretiminin önemi vurgulanmaktadır. Bilgi üretimini ellerinde bulunduranların ise bu sistemi yönlendireceği tezi sıklıkla dile getirilmektedir. Fakat bu bir örtüdür; prekarya üzerine yapilan çalışmalarda gördüğümüz gibi, sömürü sistemlerini örten, gizleyen bir örtü.

Çağımızda, akıllı telefonlar, tabletler ve phabletlerle interneti aktif bir biçimde kullanma pratiğiyse, bilgi tüketimi ve dijital tüketimin başka bir yönünü oluşturmaktadır. Bugüne kadar sadece piyasa odaklı tüketim yönelimlerine dair çalışmaların gösterdiği yapının dışında, bu alana karşı eleştirel ve politik bir tutum almak ise poetika’ya da düşüyor gibi görünüyor. Zira sanatta prekarya tartışmasını da uzunca bir zamandır yaşamakta ve tartışmaktayız. Böylece eleştirel, politik ve sanatsal bir duruş, bu bakış açısında inşa edilebilir.

Elimizde bulunan tabletlerin, telefonların ve makinelerin üretiminde, madenlerin, donanım imalatının, yazılımlar ve hizmetler gibi alanların görmezden gelinmesi de bu sürecin en basit örneğidir.“Innovasyon” dediğimiz sürece başlangıç eden ise tüm bu emek biçimleridir. Bu arka planın görmezden gelinmesi de dikkat çekici değil mi?

Böylece “dijital emek” terimini, dijital medyanın var olması, üretilmesi, yayılması ve kullanılması için gereken, karşılığı ödenen ve ödenmeyen tüm emek biçimlerini içerecek şekilde genişletmeyi öneriyoruz. Sınıflar aşınıyor tezine, sınıfların hiç olmadığı kadar belirgin olduğunu göstererek ve bu acidan bakılmasını önererek.

MARX 2.0
EXPLOITATION OF LABOR IN THE DIGITAL AGE


For quite some time, the idea that material production is 'the basis of social life' is being eroded and the essence of information production is emphasized. It is very frequently stated that those in possession of such information generation would be guiding the aforesaid system. However, this is a cover; as we have seen in precariat studies, a cover that is concealing and hiding the systems of exploitation.

At present, the practice of using smart phones, tablets and phablets as well as the internet in an active manner constitutes yet another aspect of consuming information and digital consumption. Further to the structure that has been pointed out solely by studies concerning market-oriented consumption tendencies up to the present day, assuming a critical and political attitude towards this domain seems to pertain not only to politics but to poetica as well, because we have been experiencing and discussing for quite some time the argumentation regarding precariat in art. There by, a critical, political and artistic stance could be constructed under this perspective.

The simplest examples of this process consist of neglecting such fields like mining, hardware manufacturing, software and services provision in the production of the tablets, phones and machinery we hold. It is all of the aforementioned patterns of labor that initiate the process we refer to as “innovation”. Is it not worth considering that this background is disregarded and neglected?

We are hereby proposing the extension of the phrase “digital labor” so as to include any and all kinds of labor patterns required for existence, diffusion and utilization of digital media, remunerated for or otherwise. Demonstrating against the thesis of eroding classes, that such classes are more explicit than ever, and suggesting a perspective from this standpoint.

20 Eylül 2014 Cumartesi