15 Eylül 2011 Perşembe

Anadolu'da bir video sergisi


 Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
Battalgazi/Malatya

17-27 Eylül 2011
Kuratör/ Curator: Fırat ARAPOĞLU

Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu’nun yaptığı “Boğucu Kültür (Jean
Dubuffet’ye Göndermeyle)” başlıklı video ve performanslardan oluşan bir seçki, 17
Eylül 2011 tarihinde, Malatya Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda açılacak.
Etkinlik kapsamında ayrıca 18 Eylül 2011 tarihinde, saat 15.00’da, “Dubuffet’nin
boğucu kültür tespitinden hareketle günümüz sanatının sunduğu yapı ve/veya form
nasıl açımlanabilir?” konulu bir panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Fırat
Arapoğlu’nun yapacağı panele Erden Kosova ve Derya Yücel konuşmacı olarak
katılacak.
Boğucu Kültür (Jean Dubuffet’ye Göndermeyle)
Beden sosyolojisi kapsamında bazı araştırmacılar bedeni inşa edilen, şekillendirilen
ve biçimlendirilen bir olgu olarak ele alırlar ve birey, aldığı eğitim ve bilgilendirmeler
ile yüklenmektedir ki; bu bağlamda kültür, sanat ve bilim bu dönüştürmenin önemli
alanlarındandır.
Bu bağlamda kültür ve sanat üzerinden kitlesel algıdaki bazı durumları tespit
edebilmek mümkündür. Kültür –büyük harfle-, özellikle halka kabul ettirmek istediği
yapılar için ilişkiselliğe dayalı bir sunumdan ziyade, sadece saygı duymaya dayalı
edilgen bir yapı gösterir. Bundan dolayı da kültürel ya da sanatsal üretime bağlı
olarak, halk sanatsal ve kültürel yaratılara (bilim de dahil olarak) dolaysız bir bağlılıkla
değil, aksine sadece önünde
saygınlıkla eğilerek girebilmiştir/girebilmektedir. Kültürün, zaten Frankfurt Okulu
teorisyenlerinin ustaca adlandırdıkları gibi bir “kültür endüstrisi” içerisinde toplumun
inşasında oynadığı rol azımsanabilir mi?
“Toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda entelektüel gücüdür. Maddi
üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda zihinsel üretim araçlarının
denetimine de sahiptir” şeklinde Dubuffet’nin alıntıladığı önermeden hareketle
geçmişin ve bugünün ürünlerine değer veren, onları koruma altına alan ve yayan ve
bunu “kültür mirası” olarak imleyerek, seçkinci bir konuma yükselten kültürel
kodlanmalar nasıl deşifre edilebilir? Yukarıda bahsedilen kültürün tepeden dayatmacı
tutumu nasıl ters-yüz edilerek, ilişkiselliğe ve iletişime dayalı bir kültürel-sanatsal
tasarım sunulabilir? Ekseni bu şekilde tasarlanan bir etkinliğin (sergi, panel,
sempozyum vb.) sonuçları, kültüre dair sanatçının, küratörün, kurumların ve
hepsinden önemlisi sanatı alımlayan kitlelerin bakış açısına dair önemli ipuçları
sunacaktır.
Fırat Arapoğlu

Sanatçılar/ Artists :
Gülçin Aksoy
Yeni Anıt
Mehmet Ali Boran
Mehmet Çeper
Itır Demir
İnsel İnal
Saliha Kasap
Ali İbrahim Öcal
Mehmet Öğüt
Suat Öğüt
Hülya Özdemir
Çağrı Saray
Fatih Tan
Serdar Yılmaz

MAKALE LOL Mimarlık Dergisi Fırat Arapoğlu
http://kervansaraybulusmasi.net/english/sergi.html
http://www.birgun.net/culture_index.php?news_code=1316190087&year=2011&month=09&day=16

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder