20 Mart 2012 Salı

Panel ve Atölye Çalışması: Birlikte Öğrenmek
Birlikte Öğrenmek: Kolektifler, Açık Yapılar ve Kendiliğinden Örgütlenme
 Alternatif bilgi üretim ve paylaşım biçimleri üzerine odaklanan iki günlük program, konu üzerinde kurumsal ortamlar veya bağımsız platformlar ve kolektifler içinde deneyim ve ilgi sahibi kişileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Eğitimsel alternatif organizasyonlarda ve sanat pratiklerinde işbirliğine dayalı yaklaşımın potansiyelleri, yapılacak sunumlar ve konuşmaları birbirine bağlayacak önemli bir ortak temayı oluşturuyor. Atölye çalışması ve panel sırasındaki toplantılar eğitim meselesi üzerine tartışmalar açmayı amaçlarken, farklı öğrenme inisiyatifleri ve kendiliğinden örgütlenme şekilleri üzerine de düşünmeye davet ediyor. 
Panel ve atölye çalışması, Tandem – Kültür Yöneticileri Değişim Programı ortakları Marina Sorbello (uqbar – Berlin) ve Aslı Çetinkaya (ortak müfredat - Istanbul) tarafından geliştirilen Expanded(art)School  projesi kapsamında düzenlenmektedir.
Atölye çalışması: 21 Mart 2012 – 14:00-17:00
Kendiliğinden Örgütlenen Bilgi: Fikir, Öneri ve Karşıt Görüş Üretimi
Caleb Waldorf, Naomi Hennig, Johannes Paul Raether ile birlikte
Halı Atölyesi, Fındıklı
Panel :  22 Mart 2012 – 14:00-19:00
Cezayir Büyük Salon
Hayriye Caddesi 12, Galatasaray, Beyoğlu
Panel Programı:
14:00-14:30

Aslı Çetinkaya (ortak müfredat, Istanbul) ve Marina Sorbello (uqbar, Berlin) tarafından açılış sunumu

14:30-15:15
Naomi Hennig yapacağı sunumda kendiliğinden örgütlenen eğitim konusunda kendi kişisel deneyimlerimden bahsedecek. Berlin’deki Sanat Üniversitesi UdK’daki Interflugs isimli özerk öğrenci örgütünün tarihi ve son dönemdeki etkinlikleri konusunda konuşacak. Hennig sunumunda bu etkinlikleri kendinden örgütlenme, kültürel üretim dahilinde kolektiflik ve eğitim sektörünün eleştirisi gibi daha geniş bir söylem içine, bir kolektifin bakış açısıyle ama bireysel bir sesle, yerleştirmeye çalışacak.

15:15-16:00
Ha za vu zu + atılkunst  Garip bir Pandik projesine katılmış öğrencilerle birlikte Daha önce de farklı proje ve etkinliklerde birarada yer almış olan bu iki kolektif, kendi pratiklerinin yanı sıra, özellikle bu projenin oldukça geleneksel bir yapılanmaya sahip bir eğitim kurumu içinde nasıl ortaya çıktığından söz edecekler.

 
16:00-16:30
Kahve arası

16:30-17:00
Johannes Paul Raether Bu buluşmada kendinden örgütlenen yapılar bağlamında kendi kolektif ve bireysel pratiklerini tartışmaya çalışacak.  Raether’in kısa bildirisne gore ‘ister sanat okullarında olsun, ister kentin yerel bağlamında, sanatçı örgütleri sadece ortak ilgileri dile getirecek, topluluklar oluşturacak ve pazar ve devlet tarafından finanse edilen kurumlara karşı yapısal alternatifler geliştirecek araçlar olarak görülmemeli; aynı zamanda kolektif ve bireysel düzlemde edimsel sanat pratiklerinin gelişebileceği geniş bir bağlam olarak da değerlendirilmeli. ‘Performans’ ve ‘kolektif’ kelimelerinin pazar ve kurum dahilinde yoğun biçimde markalandığı ve dolaşıma sokulduğu bir ortamda, yapısal olarak ulusal ve kapitalist kültür üretiminin biçim ve kavramlarını tekrarlama eğilimi gösteren ‘siyasi sanat’ türü etrafında oluşmuş ilişki ağında dolanmak yerine, deneysel, toplumsallığa angaje ve yerel bağlamına entegre bir ‘sanatsal siyasallık’ı tesis etmek amacıyla kendiliğindenlik içeren kurumlar nasıl örgütlenebilir, sorulması gereken öncelikli soru bu.’

17:15-17:45
Caleb Waldorf  The Public School [Kamusal Okul] 2008 yılında Los Angeles’ta Telic Ars Exchange isimli oluşum tarafından başlatılan, açık bir pedagoji zemini. Halk içinden insanların/ Public üyelerinin okumak ya da öğretmek istedikleri şeyleri önerdikleri, müfredata sahip olmayan bir okul, the Public School. Öneriler eğer ilgi görürse okul sınıfı organize ediyor ve halka açıyor. Başladığından bu yana okul projesi on ayrı şehre yayıldı ve sonrasında ikisinde sona erdi. Waldorf, sunumunun dahilinde projenin tarihi, işleyişi, maddi altyapısı ve bundan sonra evrilebileceği noktaları tartışmaya çalışacak.

18:00-19:00
Tüm katılımcılarla birlikte panel tarışması, soru-cevap bölümü.

Kısa Biyografiler:
 Atılkunst  2006 yılında çalışmalarına başlamıştır. Atılkunst etrafına eylem üzerinden ironi ile bakar. Bir kavramı irdelemek yerine güncel bir tepki alanı oluşturur. Atılkunst’un eylemi sözle başlar, söz basılı imgeye dönüşür, bu basılı imge kamusal yada özel bir çok yerde kimi zaman video, kimi zaman fotoroman, kimi zaman sokaklarda etiket olarak karşımıza çıkar. Atılkunst sokakların ve medyanın iletişim araçlarını kullanarak gündeme ve gündelik hayattaki hakim söylemlere müdahale etmektedir. Sanat bağlamından çıkmasına rağmen atılkunst aktivist ve kültürel frekans bozucu (culturel jammer) bir gurup olarak görülebilir.

http://atilkunst.blogspot.com
 Ha Za Vu Zu  İstanbul’da yaşayan ve çalışan grup, müzik ve performanslar yapmaya 2005yılında başladı. Ha Za Vu Zu müzik, video, performans ve tasarım gibi sanatsal disiplinler etrafında basit ve pratik bir çalışma modeli oluşturarak çalışan bir kolektiftir.
Son yıllarda katıldıkları bazı sergi ve festivaller : 2011: Re-Locate project, Istanbul, what a loop, NonStage, Istanbul, Garip bir pandik, Halı Atölyesi M.S.Ü. Istanbul, Between Stamp and Mars no:3 with ÅBÄKE, Salt Beyoğlu,  Ateşin Düştüğü Yer, DEPO, Istanbul,  2010: Nord PTLK events, Istanbul, What a Loop, performans Münchner Kammerspiele, Fikirler Suça Dönüşünce, kürator: Halil Altındere, Depo, Istanbul, NAKKA!, The Hall, Istanbul
2009: 10. Lyon Bienali, kürator: Hou Hanru  http://hazavuzu.blogspot.com
Naomi Hennig eğitimini Hamburg, Edinburgh ve Berlin şehirlerinde tasarım, görsel sanat ve kültürel yapımcılık alanında tamamladı. Uzun bir süredir Interflugs’un üyesi olarak çalışmakta ve 2011′de NGBK Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Uzaygemisi Yugoslavya’ başlıklı sergi gibi sanatsal ve küratöryel işbirliklerine katkıda bulunmakta. Hennig’in araştırma alanı sanata ayrılan fonların, sanat tarihi yazımının, arazi kullanımı ve temsilinin ideolojik boyutlarını içermekte. www.naomihennig.com; www.interflugs.de; www.fakultaetnull.org
Johannes Paul Raether Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor. Berlin Üniversitesi Güzel Sanatlar’daki (UdK) öğrenimi sırasında Freie Klasse’nin yeniden toplanmasında olduğu gibi kendinden örgütlenen pek çok projede çalıştı. 2006 yılından bu yana sanatçılar tarafından işletilen ‘basso’ isimli mekanın üyelerinden olan Raether bazı performans kolektifleri içinde de yer aldı. Çalışmaları NBK (Berlin), Shedhalle (Zürih), Platform Garanti (Istanbul) ve KUMU Sanat Müzesi (Tallinn) gibi yerlerde gösterildi. Yazıları Texte zur Kunst, chto delat? ve 6. Berlin Bienali kataloğunda yayınlandı. www.johannespaulraether.net

Caleb Waldorf Berlin’de yaşayan bir sanatçı. 2008 yılından bu yana The Public School komitesinde yer alıyor. Bu komiteyle birlikte 2011 sonbaharında Kolombiya’da gerçekleştirilen MDE11, Encuentro Internacional de Medellín’in bir parçası olan ‘Kamusal Bir Okul’ projesinin hazırlanmasına katkıda bulundu. 2007’de arkadaşlarıyla birlikte Triple Canopy isimli derginin kuruculuğunu üstlendi; şu dönemde de derginin kreatif yöneticiliğini üstlenmiş durumda. Aynı zamanda Version isimli kısa yazılar ve medya çalışmaları üzerine kurulu derginin editörlerinden biri konumunda. Occupy Everything [Her Şeyi İşgal Et] isimli editöryel kolektifin de içinde yer alıyor. www.calebwaldorf.net; http://all.thepublicschool.org

Organizasyon
Birlikte Öğrenmek: Kolektifler, Açık Yapılar ve Kendiliğinden Örgütlenme paneli, Aslı Çetinkaya, ortak müfredat - Istanbul (http://ortakmufredat.org) ve Marina Sorbello, uqbar – Berlin (www.uqbar-ev.de) tarafından Tandem Türkiye – Kültür Yöneticileri Değişim Programı (http://www.ecflabs.org/tandem) dahilinde düzenlenmiştir. Avrupa Kültür Vakfı (ECF) tarafından geliştirilen bu program, MitOst , Anadolu Kültür ve İstanbul Bilgi Universitesi tarafından yürütülmektedir.  Stiftung Mercator tarafından desteklenmektedir.

Aslı Çetinkaya Son yirmi yılda mühendislik, işletme, sanat tarihi ve eleştirel teori alanlarında eğitim aldı. 2005-2010 arasında  Sabancı Universitesi, Kasa Galeri’de galeri yöneticisi olarak çalıştı. Bağımsız ‘kültür yöneticisi’ olarak farklı projeler üzerinde çalışıyor. İnsel İnal, Erden Kosova ve Volkan Aslan ile birlikte ortak müfredat inisiyatifinin kurucularından.

Marina Sorbello Berlin merkezli, küratör ve yazar. Sorbello kar amacı gütmeyen bir sanat kurumu olan uqbar’ın kurucularından. Geçtiğimiz yıllarda  Transient Spaces – The Tourist Syndrome (www.transientspaces.org) ve daha yakın zamanda Right-To-Left (www.right-to-left.net, hazırlanıyor) gibi projeleri yürüttü.

For english please click

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder