13 Nisan 2011 Çarşamba

Re/DeJenerasyon


Sergi Exhibition

Sanatorium Sivil Sanat İnsiyatifi Sergileme Alanı

04-17 05 2011

Yeni Anıt, Elif Çelebi, Orhan Cem Çetin, İnsel İnal, Ferhat Özgür Çağrı Saray ve Rıfat Şahiner

Küratör: Fırat Arapoğlu

Please scroll down for English Rejenerasyon… Bir canlıda gerçekleşen doku kaybı sonrasında, aynı cinsten ve aynı değerden hücrelerin çoğalarak eksilen hücrelerin yerini doldurması. Elbette bu tanımlama şunu da işaret etmekte: Rejeneratif bir süreç, dejeneratif bir sürecin sonucudur. Tıptan bilgisayar yazılımlarına, kentsel dönüşümden ekolojiye ve bilimden teolojiye çok geniş bir yelpazede ele alınan bu konu dahilinde olay şu şekilde gelişir: Önce yapı, bir bozulma ve yıpranma dönemine girer, fakat tam bu anda içindeki bazı negatif unsurları bünyesinden atmaya başlar. Eğer bu süreç başarılı olursa “yeni” oluşum dejenere dokunun içerisine yerleşir ve dejenerasyon–rejenerasyon döngüsü sağlanmış olur.
Rejeneratif süreç bu bağlamda sanatta çoklu okumalara açıktır: Sanat tarihi “sınırları ihlal etmenin” tarihiyse eğer; o zaman sürekli ele alınan bir tema ekseninde üretilen çalışmaların, aslında tam da konuyu dejenere ettikleri, bozdukları iddia edilebilir mi? Sanat, bazı imgeleri yozlaştırır mı? Bunun sonucunda o yapı bozulur/yozlaşır, fakat bunun aksine dejenere bir süreç dahilinde sisteme yeni bir önermeyle enjekte edilerek rejenerasyon sürecine girer mi? Peki eğer sisteme referans verilmeyen bir ironik kayıtsızlık hali sürdürülürse, yapı asla kendisini yenileyememe durumuna girerek “kendi yıkımının” bir parçasını da kendi içinde taşımaz mı?
Bu sorgulamalar ekseninde Yeni Anıt, Elif Çelebi, Orhan Cem Çetin, İnsel İnal, Ferhat Özgür Çağrı Saray ve Rıfat Şahiner ; Fırat Arapoğlu küratörlüğünde “ Re/DeJenerasyon” sergisinde 4-17 Mayıs 2011 tarihleri arasında Sanatorium’da sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik dahilinde 10 Mayıs saat 17:00’de moderatörlüğünü Can Ertaş’ın yapacağı, bir proje olarak Yeni Anıt ekseninde Ferhat Satıcı’nın “Doppler Etkisi: 2010 Offspace Odyssey” başlıklı konuşması ve 14 Mayıs saat 17:00’de moderatörlüğünü Guido Casaretto’nun üstleneceği sanatçı Orhan Cem Çetin’in “Konuşma, İş Yapıyorum” adlı performans ve konuşması gerçekleştirilecek.
Re/DeGeneration
Regeneration… The replacement of decaying cells by multiplying cells by the same kind and the same value after the tissue loss in a living being. Certainly, this definition also indicates the following: A regenerative process is the result of a degenerative process. Within the compass of this issue handled in a very broad framework from medicine to computer software, from urban transformation to ecology, and from science to theology, the events evolve as follows: First, the structure enters a phase of decay and corrosion, however, exactly at that moment it starts to remove some negative elements out of its body. If this process becomes successful the “new” formation settles into the degenerated tissue and the degeneration-regeneration cycle is fulfilled.
In this context, the regenerative process is open to multiple readings in art: If art history is the history of “violating the limits”, then is it possible to claim that works produced around a theme continuously dealt with might degenerate the subject matter? Does art corrupt some images? Does that structure becomes degenerated/corrupted as a result of this, but gets injected into the system with a new proposition within a degenerated process and enters a regenerative process in contrast to that? And what if an ironic state of indifference is maintained, does the structure enters a state of inability to renew itself and carries a part of its “own destruction” within itself?
Starting out with these questions, artists Yeni Anıt, Elif Çelebi, Or han Cem Çetin, İnsel İnal, Ferhat Özgür, Çağrı Saray and Rıfat Şahiner will meet with artlovers within the scope of “Re-De Rejeneration” curated by Fırat Arapoğlu between May, 4-17, 2011 at Sanatorium. The event will include the artist talk 10 May 17:00 p.m. as a project in pursuit of Yeni Anıt by Ferhat Satıcı “Doppler Effect: 2010 Offspace Odyssey” moderated by Can Ertaş, and the 14 May 17:00 p.m. performance by Orhan Cem Çetin “Don’t Talk, I’m Busy” moderated by Guido Casaretto.Photo by Orhan Cem ÇetinPhoto By Orhan Cem ÇetinPhoto By Sibel KocakayaPhoto By Sibel KocakayaPhoto By Sibel Kocakaya

Sergideki Çalışma ile İlgili

Bu calismada yok olurken yeniden varolma, parcalanirken yine ve baska bicimlerde yeni gostergeleri refere etme uzerinden bir okuma yapmaya çalışan İnal, malzeme odakli bir anlatım metoduyla çalışmasını sergilemekte.

Kirilgan ve tertemiz şeffaf duruşuyla seyircisinin karşisina cıkarttiği mat ve tok malzemeyi, patlamaya hazır bir bomba imajı ile birleştiren İnal, 'Kırılırsa, patlarsa yok olur mu? Bana birşey olur mu?' sorusunu sordurturcasina, hissettiği riski seyircisiyle paylaşıyor.
Yeniden yeni bir anın yokolarak patlayarak en baştan, farklı formatlarda, her zaman karşımıza çıkması bir iyileşmenin değil, tam tersi hastalığın devam etmesi anlamina geliyor. Özellikle sermaye odaklı ivmelenmelerle, çıkışların ve inişlerin yaşandığı ve kırılmalar sonrası kırılan ve ayrılan taraflarda nefes aldığımız bu an ve alanların temsili bu çalışmanın amacı.

Yüksek gerçekçi anlatımı amaçlayan bir üretim tekniği ile oldukça geleneksel bir duruşa ait olmasına rağmen, duruşu ile değil, ifade ettiği ile seyircisinin karşısına çıkan bu çalışma, varlığı ile kesinlikle doldurdugu alanların dışını işaret ediyor. Yani patlama ile oluşacak yokluğu, boş veya boşalan hatta radikal kararlarla boşaltılan alanları.

Yaşanılan ve haliyle sonuna kadar ele geçirildikçe tekrar dolu alanlara çevrilecek ve/veya dönüştürülecek boş alanlar. Gerçekten dönüşümler boş alanlardan mı başlar, yoksa boşaltılan alanlardan mı?

NOT: Uzlaşma 2 adlı politik kaygılar taşıyan bu iş, halen devam eden "Ateş Düştüğü Yeri Yakar" sergisindeki polis kasklarından oluşan çalışmamın devami niteliğindedir.

Sergi ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi Ebru Nalan Sülün'ün 17 Mayıs 2011 tarihindeki yazısı için tıklayınız

Orhan Cem Çetin'in sitesindeki sergi ile ilgili fotograflar için lütfen tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder