9 Kasım 2011 Çarşamba

“KİŞİYE ÖZEL DEMOKRASİ MANİPÜLASYONU !” Sergi

“KİŞİYE ÖZEL DEMOKRASİ MANİPÜLASYONU !”
Bu Projenin üç haftalık atelye kısmı Ege Berensel'in rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmiştir.
Sergi süreci daha sonra açılacak 'MANİPULE SERGİ HİKAYELERİ' başlığı altında duyurulacaktır. 


Proje Sahibi / Küratör
İnsel İNAL

Video Seçki
Ege BERENSEL

Proje Asistanı
Harun TÖLE

KargART, Kasım-Aralık aylarında düzenlenecek olan, küratörlüğünü İnsel İnal’ın, video seçkisini Ege Berensel’in, koordinatörlügünü Harun Töle'nin yaptığı “Kişiye Özel Demokrasi Manipülasyonu!” projesine ev sahipliği yapıyor.

Hızlı ve turistik olarak gezilen sergi ortamlarında, video sanatı ve deneysel film üretiimlerinin tüketilmesi metaforundan hareketle, video ve filmin tüketimini, dönüştürülmesini ve yeniden üretimini sorgulamayı amaçlayan atölye, aynı zamanda politik olanın aktarılması, çoğaltılması ve yeniden üretilmesiyle birlikte politik durumun meşrulaştırılmasını amaçlıyor.

Bu proje, yaşamla olan eleştirel politik, toplumsal ve siyasiliğinin, bir başkasının üzerinden yorumlanarak, yeniden üretilip, manipülatif bir güncelleme oluşturmasının yanı sıra, bir tür “demokratikleşme”yi sorgulama enerjisini açığa çıkarmayı ve görselleştirmeyi hedefliyor.

Proje/atölye, Ege Berensel tarafından politika ve yaşam çerçevesinde kurgulanmış yirminin üzerinde, tarihin kült video/film gösterimiyle başlıyor. İsteyenlerin izledikleri filmlerden hareketle ürettikleri işlerle sergi oluşturmaları ise projenin ikinci aşamasını oluşturmakta.

14/21/28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan, videoların gösterimi ve Ege Berensel’in videolar üzerine yapacağı konuşma ile başlayan atölye, 09 Aralık tarihinde açılacak videolardan etkilenerek oluşturulmuş çalışmaların sergilenmesi ile sona eriyor.

Proje, kendini var eden oluşumlar içinde bile yaptırımcı duruşuyla, sanatçıya demokrasinin ne kadar manipülatif bir durum olduğunu sorgulatırken, demokrasi kavramının da kişiye göre değişkenlik gösterdiğini bize tekrar hatırlatmakta.

Sergide yer almak isteyen sanatçılar başvuruda bulunabilir.
Sergi 18 Aralık’a kadar KargART’ta izlenebilir.

Ege Berensel’in yapacağı konuşmaların başlıkları şu şekildedir:

14.11.2011 saat 19 00: Gündelik Hayatın Videosu
Lefebvre, De Certeau, Debord, Vertov ve video aktivislerde gündelik hayata müdahale taktiklerinin temel alındığı bu konuşma; gündelik hayatın pratikleri ile video sanatının pratikleri ve kesişmelerinden hareketle sanat ve yaşam üzerine yapılacak bir montaj düşünceler denemesi olacaktır.

21.11.2011 saat 19 00: Bir Yok-İmaj Olarak Buluntu Video
Başkalarının çektiği görüntüleri tekrar bir araya getirerek, onlara yeni anlamlar, kastedilenin dışında farklı yorumlar kazandırmak üzerine kurulu olan “buluntu video” üzerine yapılacak olan bu konuşmada; buluntu videonun özellikleri, gelişimi yanı sıra, sinemanın tarihini, görsel dünyanın yarattığı anlamları, aktarılan mesajları tekrar anlama, tanımlama, eleştirme amaçlı olarak nasıl bir kullanıma sahip olduğu üzerinde durulacaktır.

28.11.2011 saat 19 00: Yalancı Belgesel Olarak Video
Belgelemek için ortaya çıkmış video aygıtının, televizüel aygıttan kendini ayırmak için nasıl sahte bir belge imaj ürettiği üzerinde durulacak olan bu konuşma ile video aygıtı ve belge/belgelemek ilişkisi tartışılacaktır.
Gösterimi yapılacak filmler, gösterimden 4 gün önce duyurulacaktır.

Etkinlik ücretsizdir. Film listeleri etkinlik öncesi duyurulacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder