27 Ekim 2011 Perşembe

Mersin Üniversitesi'yle Buluşma

Güncel Sanat ve Sanat Eğitimi'nde ‘güncellik’

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1-2 Kasım 2011


Aslı Çetinkaya, İnsel İnal, Erden Kosova ve Volkan Aslan oluşturdukları inisiyatifle 1- 2 Kasım tarihlerinde Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret edecekler.  Grup, Türkiye’de İstanbul merkezli süre giden güncel sanatın, üretim ve tüketim alanına coğrafi ve çoğunlukla erişim açısından uzakta bulunan kentlerdeki güzel sanatlar fakültelerine ziyaretler düzenlemektedirler.

Bu ziyaretler, Türkiye’de güncel sanatın gelişim tarihini politik ve sosyal perspektiften ele alan ve şu anki durumunu anlamaya çalışan konuşmalar ve akademik sanat eğitimi içinde güncel sanat pratiklerinin nasıl yer bulabileceği üzerine tartışmalar ile kentle gündelik hayatın görsel kodlarını okumayı örnekleyen bir atölye çalışmasından oluşmaktadır.

İnisiyatifin amacı, içinde yaşadığımız gerçeklikleri eleştirel olarak ele alan güncel sanat pratiklerinin sunduğu alan ve olanakları fakültelerdeki öğrenci ve akademik kadronun katılımıyla tartışmaya açabilmektir.

İlki Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirilen Anadolu Kültür’ün desteklediği bu ziyaretlerin devamında, aynı kurumun organizasyon ortağı olduğu Tandem ile, bir “güncel sanat için yaz okulu projesi” hedeflenmektedir.  (http://www.anadolukultur.org/tr/etkinlikler_d.asp?kategori=4&kat_id=12&id=425)


Erden Kosova ''Güncel sanat: Refah mı, kriz mi?”
Güncel sanat denen şey 90’lar ortalarında bir kuşak için oldukça çekici bir ifade alanı oluşturmuştu ve aynı anda bir genişleme ivmesi yakalanmıştı. Bugün ise farklı nedenlerle - söylenen sözün kendini tüketmesi, tartışılan konuların marjinallikten çıkıp politik gündemin merkezine taşınmış olması, güncel sanatın yaşadığı kurumsallaşmanın yarattığı atıllık ve dışarıdan yüklenen negatif nitelikler - bir kriz ortamına girildiğinden söz edilebilir mi?
Erden Kosova faaliyetlerini İstanbul'da sürdüren bir yazar ve sanat eleştirmeni. Kosova aynı zamanda red-thread isimli e-derginin editörlerinden.

İnsel İnal 'Sanatın değişen işlevleri ve bu işlevlere göre güncellenmesi gereken sanat eğitimi’
Özellikle 1990 sonrası değişen sanat üretim pratikleri 2000’lerin tüketim pratikleri ile birleştiğinde incelenmesi gereken yeni alanlar karşımıza çıkmaktadır. Eğitim güdümlü sanat, yerini artık sanat güdümlü eğitime bırakmıştır. Yani üretilen sanatla her an güncellenen bir eğitim. Bu nedenle güzel sanatlar fakültelerinin kendilerini nasıl bu sürece adapte edecekleri konusunu İnsel İnal tartışmaya açmayı planlamaktadır.
İnal’in yürüteceği atölye çalışması ise, sokak ile kurulan ilişki, bu ilişkinin algılanması ve dökümante edilmesi, belgelenenler üzerinden oluşturulan söz ve bu sözün tasarıma dönüşümünden oluşmaktadır.
İnal halen Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doçent ve seramik bölüm başkanıdır.

Volkan Aslan "Ben nerede yanlış yaptım ya da bunun sorumlusu kim?"

Sanatçı Volkan Aslan, 2000 sonrası kendi güncel sanat pratiklerinden yola çıkarak, sanatçı, kurum, bağımsızlık çabaları ve ilişkiler üzerine odaklanan bir konuşma yapacak. Kendi sanat eğitimi ve ona paralel süren etkinlikleri,  sanatçı inisiyatifi 5533 ve kurumlarla olan ilişkileri konuşmanın ana eksenlerini oluşturuyor.
Aslan 2005,Mersin Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2005 Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2007 yılında bağımsız güncel sanat mekanı olan 5533'ün eş kuruculuğunu ve direktörlüğünü üstlendi. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor

Koordinatör ve sunum moderatörü Aslı Çetinkaya
2005-2010 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri yöneticiliğini yürütmüştür.


1 yorum: